Home > Nieuws > Vastware op Corporatieplein 2021

Vastware op Corporatieplein 2021

Donderdag 16 September 2021

Vastware: Corporaties ondersteunen met Integrale Meerjaren Planningen

De verschillende onderdelen van woningcorporaties raken steeds nauwer met elkaar verbonden. Een MJOB is daardoor een oud begrip geworden. Vastware pleit op CorporatiePlein voor ‘Integrale Meerjaren Planningen’. Wat houden deze in? Wij vroegen het alvast aan eigenaar Walter Scheffers.

De naam ‘MJOB-systeem’ dekt volgens Walter feitelijk al lang de lading niet meer. “Meerjaren begrotingen en planningen bevatten tegenwoordig veel meer dan alleen planmatig onderhoud. Ook instandhoudingsinvesteringen waaronder duurzaamheid, contracten, interieur-onderhoud en niet-planmatig onderhoud maken onderdeel hiervan uit. Een logische keuze, aangezien de verschillende kostensoorten elkaar beïnvloeden. Daarnaast hebben woningcorporaties behoefte aan totaaloverzichten en wil men vanuit datakwaliteit voorkomen dat met allerlei subadministraties wordt gewerkt. Vandaar dat steeds meer wordt gesproken over ‘Integrale Meerjaren Planningen’.

Implementatie integrale meerjaren planning

De implementatie van een integraal meerjaren planningssysteem als Vastware vraagt veel meer dan het beschikbaar stellen van een softwaretool en het opleiden van inspecteurs, vervolgt Walter: “Ten eerste hebben we te maken met meerdere beleidsterreinen die elkaar onderling beïnvloeden. Het woord ‘beleid’ is hierin zeer bewust gekozen. Vanuit de organisatie zal namelijk moeten worden aangegeven op welke wijze men beleidsmatig met de verschillende aandachtsgebieden wil omgaan. Beleidsmatige keuzes worden vervolgens naar de inrichtingen van Vastware vertaald.”

“De verschillende beleidsterreinen zijn doorgaans bij verschillende afdelingen ondergebracht. Het is uiterst raadzaam al deze medewerkers bij het implementatieproces te betrekken om tot een breed gedragen integrale meerjaren planning te komen.”

Een andere trend is Resultaat Gericht Samenwerken, wat ertoe leidt dat ook co-makers steeds vaker worden betrokken bij de totstandkoming van de planning.

Gegevens uitwisselen

“Tot slot worden de resultaten van integrale planningen aangeboden aan andere software-systemen. Een voorbeeld is het overzetten van het taakstellend budget vanuit Vastware naar de projectenmodules van ERP-systemen. Dat betekent kennis van de werking van de verschillende projectenmodules waarbij datakwaliteit een absolute vereiste is om gegevens te kunnen uitwisselen.”

Essentiële ervaring

“Zoals blijkt heeft de implementatie van een integraal meerjaren planningssysteem als Vastware impact op de hele organisatie,” vervolgt Walter. “Maar ook van de leveranciers van dergelijke systemen is gedegen kennis en ervaring van corporatieprocessen een must. Door al onze ervaring, opgedaan bij implementaties bij ruim honderd corporaties, levert Vastware een gedegen inhoudelijke bijdrage. Onze consultants beschikken over jarenlange ervaring op het gehele domein Vastgoed. Zij kunnen advies geven over het inrichten van werkprocessen, de onderlinge relaties en de vertaling van beleidsmatige uitgangspunten naar Vastware.”

Vastware is te vinden op stand 23 op CorporatiePlein.

Aanmelden voor CorporatiePlein 2021 kan via deze link.