Autorisaties

De tijd dat conditiemetingen en meerjaren planningen alleen door technische medewerkers werden opgepakt is ver achter ons. Diverse mederwerkers door de gehele organisatie zijn er tegenwoordig bij betrokken. Daarnaast worden steeds vaker externe partijen ingehuurd. Deze ontwikkelingen vereisen het kunnen scheiden van taken en verantwoordelijkheden middels autorisaties.

Vastware beschikt over uitgebreide autorisatie-mogelijkheden waarbij een tweetal typen worden onderscheiden:

  1. Module autorisatie
  2. Object autorisatie

MOdule autorisatie

Gebruikers krijgen per module lees- of schrijfrechten toegekend.

Object autorisatie

Gebruikers kunnen binnen Vastware specifiek worden geautoriseerd voor objecten of elementen.

Voorbeelden:

Bij een geografische indeling kunnen inspecteurs worden geautoriseerd voor alle objecten in een bepaald regio, rayon, gemeente, of andere indeling.

In geval van ketensamenwerking – Resultaat Gericht Samenwerken - kunnen toeleveranciers voor specifieke elementen worden geautoriseerd: liften, schilderwerk, CV’s etc.

Combinatie van autorisaties zijn ook mogelijk:

  • Een schildersbedrijf ziet alleen schilderwerkmaatregelen in een bepaald rayon.
  • Een inspectiebureau gebruikt de Vastware Inspectie Module en ziet alleen de objecten die in een bepaalde gemeente geree zijn gezet voor inspectie.
  • Een installateur mag alleen de cartotheekgegevens van CV’s binnen Vastware bijwerken.