Home > Vastgoed Software b.v. > Visie op integrale meerjaren (onderhouds) planningen

Visie op integrale meerjaren (onderhouds) planningen

De integrale meerjaren (onderhouds)planning betreft een aanzienlijke post op de begroting van Vastgoedbeheerders. Niet verwonderlijk dan ook dat organisaties aangeven nadrukkelijk op deze begrotingsposten te willen sturen. Besluitvorming dient afgewogen, transparant en op basis van feiten plaats te vinden. Vanuit deze visie hebben wij Vastware ontwikkeld gebaseerd op volgende pijlers: