Één-bron-principe

Het één-bron-principe houdt in dat gegevens op één plaats worden ingevoerd en beheerd. Concreet betekent dit voor Vastware dat meerjaren planningen nooit op andere locaties worden opgesteld en middels bestanden naar de centrale database worden ge-upload. Bij conditiemetingen worden geen bestanden met inspectietools als tablets uitgewisseld. De voordelen zijn legio:

 • Gegevens zijn altijd actueel. Er bestaat geen twijfel over de locatie waar actuele gegevens staan.
 • Gegevens zijn altijd beschikbaar. Gegevens zijn daardoor voor alle gebruikers altijd te benaderen.
 • Gegevens gaan nooit verloren
 • Muteren op meerdere plaatsen wordt voorkomen.
  Het aanpassen van gegevens op verschillende locaties leidt onherroepelijk tot synchronisatie problemen.
 • Geen ingewikkelde update/upload procedures.
  Op welke wijze vindt synchronisatie plaats: welke gegevens wel en welke niet.
 • Tijdsbesparing
  Geen inzet van capaciteit om gegevensbestanden beschikbaar te stellen aan derden, bestanden te volgen en weer retour te krijgen om te worden ingelezen.
 • Geen installatie van software (versiebeheer) op systemen en/of devices.

Samenwerken

Bij conditiemeten en het opstellen van meerjaren planningen zijn tegenwoordig veel (verschillende) personen betrokken. Dit zijn niet alleen interne medewerkers van beheerorganisaties. Steeds vaker worden ook externe deskundigen bij het werkproces betrokken. Denk hierbij aan het inhuren van inspectiebureaus of het volledig uitbesteden van bouwkundig onderhoud: ketensamenwerking, Resultaat gericht samenwerken. Samenwerken is hierbij het key-woord.

En samenwerken vereist dat:

 • Alle betrokkenen
 • In alle gevallen
 • Over dezelfde gegevens beschikken.