Vastgoedsturing

Vastgoedsturing binnen Vastware betreft een aantal instrumenten die gebruikers ter beschikking hebben bij het opstellen van integrale meerjaren planningen. Uiterst voorname Kenmerken zijn:

  • Besluitvorming op basis van beleid
  • Objectiviteit
  • Persoonsonafhankelijkheid
  • Datakwaliteit

De methodiek Conditiemeten (NEN 2767) en in het bijzonder de AP-Matrix speelt daarbij een zeer voorname rol.
De AP-matrix, die vanuit het beleid is ingericht, vertaald objectieve conditiemetingen naar prioriteiten die aan onderhoudsmaatregelen zijn gekoppeld.
Een krachtig hulpmiddel ter ondersteuning van objectieve besluitvorming.