Vastgoedsturing

Vastgoedsturing binnen Vastware betreft een aantal instrumenten die gebruikers ter beschikking hebben bij het opstellen van integrale meerjaren planningen. Kernbegrippen zijn besluitvorming op basis van beleidsmatig, objectiviteit , persoonsonafhankelijkheid.

De methodiek Conditiemeten speelt daarbij een zeer voorname rol. Deze methodiek zorgt er namelijk voor dat maatregelen op beleidsmatige wijze worden geprioriteerd. Onderdeel van de conditiemeting is het bepalen van risico's aan de hand van de AP-matrix. Dit houdt concreet in dat tijdens inspecties voor een aantal risico-aspecten de impact moet worden bepaald en vastgelegd. Voorbeelden van risico-aspecten zijn veiligheid, vervolgschade, esthetica en energie. De resultaten van de metingen worden door de AP-matrix vertaald naar prioriteiten die aan de maatregelen in de planning zijn gekoppeld.

Inrichten AP-matrix

Het beleid van de organisatie is bepalend voor de inrichting van de AP-matrix en daarmee wordt besluitvorming transparant en objectief.