Home > Modulen > Budget

Budget

De module Budget bevat taakstellende jaarplannen/-budgetten.

Zodra integrale meerjaren (onderhouds)planningen zijn goedgekeurd worden alle maatregelen van één bepaald jaar naar de module Budget overgezet: Taakstellend budget!
Vanuit deze module Budget worden maatregelen naar projecten modules van (ERP)-systemen overgezet. Bij de inrichting van Vastware moet met deze integratie reeds rekening worden gehouden.

Kenmerken module Budget:

 • Nadat taakstellend budget is aangemaakt kan er direct verder worden gewerkt in de module Planning 
 • Verdere projectvoorbereidingen zijn mogelijk voordat gegevens naar ERP worden overgezet:
  • Maatregelen groeperen/clusteren naar projecten
  • Budgetbedragen vervangen door offertebedragen
  • Koppelen werkomschrijvingen
  • Detailplanning maatregelen binnen jaarplanning opstellen
 • Op elk gewenst moment kunnen (historische) budgetten worden geraadpleegd.