Home > Modulen > Budget

Budget

De module Budget bevat taakstellende jaarplannen/budgetten. Nadat meerjaren onderhoudsbegrotingen zijn goedgekeurd worden alle onderhoudsmaatregelen van een bepaald jaar, als taakstellend budget, naar de module Budget overgezet. Middels een druk op de knop wordt het gehele jaarbudget gefixeerd dat op elk gewenst moment kan worden geraadpleegd. Vanuit deze module Budget worden gegevens naar uw primaire systemen overgezet. Bij de inrichting van Vastware wordt met deze integratie reeds rekening gehouden.

Jaarbudgetten (en meerjaren onderhoudsplannen) kunnen worden geraadpleegd in zogenaamde ‘klantenportalen (KCC)’. Hiertoe is een ‘webservice’ ontwikkeld die de gegevens kan aanbieden.