Home > Modulen > Vastware Inspectie Module

Vastware Inspectie Module

De Vastware Inspectie module betreft een modern hulpmiddel dat specifiek is ontwikkeld voor tablet Pc’s. Doel is het vastleggen van inspectiegegevens volgens de methodiek Conditiemeting (NEN 2767) met als resultaat een aanzienlijke verhoging van de effectiviteit en efficiency bij de uitvoering van inspecties.

Werkproces
Per inspecteur worden in Vastware de complexen gereed gezet die moeten worden geïnspecteerd. Daardoor zien inspecteurs alleen relevante complexen op de tablet. Op locatie worden elementgegevens zoals de hoeveelheid gecontroleerd en waar nodig worden direct correcties doorgevoerd. Daarna start de conditiemeting. De inspecteur voert het gebrek in, bepaalt de intensiteit en omvang en de module berekent automatisch de ‘Conditie Voor’. Vervolgens koppelt de inspecteur een adviesmaatregel aan het gebrek, inclusief planning en kosten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de standaard prijslijst. Het derde onderdeel van de conditiemeting betreft de registratie van aspectscores, ofwel het motief voor onderhoud. Aan de hand van deze aspectscores bepaalt Vastware met behulp van de AP-matrix de prioriteit van onderhoudsmaatregelen. Alles geheel volgens de NEN 2767. Tot slot kan nog een toelichting worden vastgelegd.

Koppelen foto objecten en gebreken
Tijdens de inspectie kunnen direct foto’s van objecten als gebouwen of complexen en van gebreken worden gemaakt. Dit betekent dat de foto meteen in Vastware wordt opgeslagen. Een uiterst efficiënte werkwijze aangezien men op kantoor geen foto’s meer hoeft op te zoeken en in te lezen.

Voordelen Vastware Inspectie Module