Home > Implementatie

Implementatie

De implementatie van Vastware is gefaseerd opgebouwd. De werkzaamheden per fase zijn echter per opdrachtgever verschillend. Daarom wordt elke fase vooraf grondig met de opdrachtgever doorgenomen. Onderstaand zijn de belangrijkste fasen kort beschreven:

  • Inrichten database
  • Conversie bestaande gegevens onderhoudsplanningen
  • Installatie testomgeving, opleiding testmedewerkers en ondersteuning
  • Installatie Vastware in productieomgeving, Opleiding medewerkers
  • Oplevering