Home > Modulen > Vastware Inspectie APP

Vastware Inspectie APP

De Vastware Inspectie APP betreft een modern hulpmiddel dat specifiek is ontwikkeld voor tablet Pc’s.

Doel

  • Registreren inspectiegegevens volgens de methodiek Conditiemeting (NEN 2767)

Werkproces

  • De APP is intuïtief opgebouwd en volgt op logische wijze het inspectieproces
  • Voortgang van geïnspecteeerde elementen is duidelijk zichtbaar
  • De planning en de voortgangsbewaking bij inspecties vindt automatisch plaats

Resultaten

  • Aanzienlijke verhoging van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency bij de registratie van inspecties.