Home > Modulen > Applicatiebeheer

Applicatiebeheer

Vastware wordt geheel naar inzicht van de gebruikers ingericht. Vaak wordt de systematiek Conditiemeten (NEN 2767) als vertrekpunt gebruikt. Vanzelfsprekend kan ook voor een geheel eigen systematiek en daaruit volgende database-inrichting worden gekozen. Nadat de complete inrichting heeft plaatsgevonden kunnen gebruikers in de beheerfase de inrichting steeds aan veranderende omstandigheden blijven aanpassen waarbij gebruik wordt gemaakt van de module ‘Applicatiebeheer’.