1. Functionaliteit

Primaire doelstelling van Vastware is de opstelling van integrale meerjaren planningen waarbij doorgaans de conditiemeting als vertrekpunt wordt gebruikt. Afgeleid daarvan zijn de jaarbudgetten of jaarplannen.

Bij de ontwikkeling van Vastware is het totale werkproces, met de daarbij behorende deelprocessen, een belangrijk uitgangspunt geweest. Dat heeft tot volgende functionaliteit geleid:

  • Objecten kunnen ook door middel van integraties met ERP-systemen worden beheerd
  • Integratie met BIM of andere inventarisatie-oplossingen vereenvoudigd elementenbeheer
  • De Vastware Inspectie Module ondersteunt het inspectieproces
  • Planning kunnen ook worden opgebouwd aan de hand van formules/recepten.
  • Scenario’s/analyses kunnen worden aangemaakt en de resultaten zijn middels rapportages onderling te vergelijken
  • Meerjaren planningen en jaarbudgetten kunnen binnen de applicatie worden opgeslagen en historisch worden ingezien
  • Inspecties worden binnen de applicatie gepland en de voortgang kan worden gevolgd
  • Autorisaties zorgen ervoor dat alle betrokken alleen de voor hen specifieke werkzaamheden kunnn verrichten en de daarbij behorende gegevens kunnen inzien

Grote gegevensverzameling

Binnen Vastware worden grote hoeveelheden gegevens opgeslagen. Het is dan ook noodzakelijk functionaliteit te ontwikkelen om grote gegevensverzamelingen gelijktijdig te kunnen muteren. Denk hierbij aan de standaard prijslijst, een vereiste bij het (objectief) kunnen opstellen van planningen. Prijzen in deze prijslijst kunnen wijzigen> Vastweare zorgt er vervolgens voor dat alle planningsregels die van de betreffende prijslijstregels gebruik maken ook worden gewijzigd. Dat geldt ook voor het wijzigen van formules/recepten. Een tweede voorbeeld betreft het doorgaans jaarlijks indexeren van alle kosten in Vastware naar het laatste nieuwe prijspeil. Vastware heeft hiertoe specifieke functionaliteit ontwikkeld.