1. Functionaliteit


Functioneel is Vastware volwassen!

De uitgebreide Vastware functies ondersteunen gebruikers bij gegevensverwerking:

  • Logische structuur c.q module-opbouw ontwikkeld vanuit de werkprocessen 'meerjaren onderhoud'.
  • Handige invoerschermen met controle functies en heldere meldingen.
  • Mutatie van gegevensverzamelingen (bijvoorbeeld indexeren)
  • Eenvoudige import-en exportfunctionaliteiten