Home > 7 argumenten om voor Vastware te kiezen > 3. Besluitvormingstools

3. Besluitvormingstools

Besluitvorming inzake meerjaren planningen en jaarbudgetten MOET voldoen aan:

  • Transparantie
  • Op feiten berustend
  • Persoonsonafhankelijkheid

Vastware beschikt over tools om te kunnen sturen. Hiertoe worden objectief tot stand gekomen prioriteiten aan onderhoudsmaatregelen in de planning gekoppeld. De conditiemeting met risico-aspecten volgens de AP-matrix (NEN 2767) spelen hierbij een grote rol.

Lees meer