Betrouwbare gegevens

Bruikbare en betrouwbare gegevens zijn sleutelwoorden bij vastgoedbeheer: datakwaliteit! Het op orde brengen en houden van gegevens krijgt daarom alle aandacht.

Controle bij gegevensverwerking

  • Gegevens worden gebruikt bij het nemen van beslissingen
  • Gegevens worden met andere systemen uitgewisseld
  • Bij de gegevensverwerking zijn meerdere personen betrokken (ook externen).

Allemaal redenen voor eenduidige, vergelijkbare en betrouwbare gegevens. Maar op welke wijze houdt je de gegevens op orde?

De meest voorname voorwaarde bij gegevensverwerking is controle op ingevoerde data: gegevensvalidatie.Daarom worden gebruikers ondersteunt bij het vastleggen van gegevens waarbij de gebruiksvriendelijke niet uit het oog mag worden verloren:

  • Verplichte velden zorgen voor volledig ingevulde schermen
  • Invoer wordt gereguleerd door gebruik te maken van standaardtabellen
  • Veel velden beschikken over defaultwaarden.
  • Meldingen verschijnen bij foutieve en/of onvolledige invoer
  • Bij de import van gegevens worden validaties uitgevoerd
  • Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor specifieke werkzaamheden
  • Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor specifieke objecten en/of bouwkundige elementen