Home > Implementatie > Opleidingen

Opleidingen

Basiscursus Vastware (2 opleidingsdagen)

De cursus is gericht op het aanleren van praktische vaardigheden om, met behulp van Vastware, conditiemetingen te registreren, meerjaren onderhoudsplannen op te stellen en jaarbudgetten c.q. jaarplannen aan te maken.

Doel is om medewerkers zo vertrouwd te maken met de functionaliteiten van Vastware dat zelfstandig de applicatie kan worden gebruikt en ingericht. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de rapportagemogelijkheden.

Conditiemeten in de Praktijk (2 opleidingsdagen)

De cursus is gericht op het aanleren van het toepassen van de systematiek conditiemeten bij het uitvoeren van bouwkundige inspecties conform de NEN 2767.

Doel is om medewerkers de systematiek eigen te maken zodat de kwaliteit van het onroerend goed objectief kan worden vastgesteld/gemeten. Ook wordt aandacht besteed aan verwerking van de resultaten in Vastware.