Home > Modulen > Inventarisaties

Inventarisaties

Inventarisaties betreffen bouwkundige- en/of installatie-technische elementen (NL/Sfb NEN 2767) inclusief hoeveelheden waarvan de conditie middels de systematiek Conditiemeten wordt vastgelegd. Daarnaast worden er in Vastware (onderhouds) maatregelen aan elementen gekoppeld.

Zonder betrouwbare elementenbestanden geen betrouwbare conditiemetingen, meerjaren planningen, en jaarbudgetten.

  • Het elementenbestand in Vastware is gebaseerd op NL/Sfb codering volgens de NEN 2767
  • Bij invoer vindt validatie plaats op de juistheid van gegevens
    Een absolute vereiste om bestanden betrouwbaar en bruikbaar te houden
  • Gebruikers worden apart voor deze module geautoriseerd
  • Import elementgegevens vanuit externe bronnen is eenvoudig (Excel).
    Gegevensvalidate vindt daarbij plaats: datakwaliteit.
  • Vastware ondersteunt het inlezen van elementhoeveelheden vanuit BIM.

Gebouwencartotheek

De module "Elementen Beheren" wordt ook gebruikt voor het opbouwen van een complete gebouwen- en/of elementencartotheek. Lees hier meer......