6. Deskundig partner

Met behulp van Vastware worden thans de meerjaren planningen van ruim 1,1 miljoen vhe’s opgesteld. Deze worden beheerd door uiteenlopende organisaties met een zeer kleine tot zeer grote omvang. Door alle implementaties is veel ervaring opgedaan. Voortdurend worden deze ervaringen naar Vastware vertaald waardoor de software niet alleen in de gewenste informatiebehoefte voorziet maar tegelijkertijd het werkproces optimaal ondersteunt.

Alle ervaringen hebben duidelijk gemaakt dat de implementatie van een software-systeem voor conditiemeten en meerjaren planning veel meer omvat dan het aanmaken van een inlognaam met wachtwoord. De inrichting dient aan te sluiten op interne werkprocessen en informatiebehoeften. Dit betekent het vaststellen en vastleggen van de wijze waarop wordt gewerkt. Een intensief proces dat vele besluiten vereist.

Daarom heeft Vastgoed Software b.v. uitermate deskundige consultants in dienst genomen die allen meer dan 12,5 jaar ervaring hebben met het implementeren van software voor vastgoedbeheer. Dit houdt naast procesdeskundigheid ook vakdeskundigheid in (lidmaatschap van de norm-commissie NEN 2767).

Uw organisatie vindt in Vastgoed Software een partner die graag meedenkt over de projectaanpak om met het nieuwe systeem van start te gaan. Vastgoed Software beschikt over de ervaring om een dergelijk project gezamenlijk succesvol te imple­menteren. Wij hebben geleerd dat een nauwe en goede samenwerking met de gebrui­kers­organisatie één van de belangrijkste succesfactoren is. Dit vormt de basis voor onze projectaanpak.