Home > Implementatie > Inrichten software

Inrichten software

Meerjaren onderhoudsplanningen worden steeds vaker opgesteld met de strategie en het beleid van de organisatie als voornaamste uitgangspunt. Bij het inrichten van Vastware vindt de vertaling van de vastgoedstrategie naar de software plaats.

  • Definiëren elementen, gebreken en/of maatregelen
  • Standaard prijslijst(en)
  • Vastgoedsturing: AP-matrix / risicoprofielen
  • Integratie met andere infromatiesyetemen

Resultaat van deze fase is een compleet ingerichte database waarmee direct aan de slag kan worden gegaan.