Home > 7 argumenten om voor Vastware te kiezen > 2. Gebruiksvriendelijkheid

2. Gebruiksvriendelijkheid

Het werkproces 'meerjaren onderhoud' is leidend bij de ontwikkeling van Vastware.
Onze gebruikers zijn daarbij direct betrokken waardoor Vastware volgende kenmerken kent:

  • Intuïtief
  • Logisch
  • Efficiënt

Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een vanzelfsprekend resultaat.