Home > Modulen > Integrale meerjaren planningen

Integrale meerjaren planningen

 Integrale meerjaren planningen geven inzicht in kosten op korte, middellange en lange termijn:

  • Onmisbaar bij strategische besluitvorming op het gebied van door-exploiteren, renoveren, afstoten, etc.
  • Resultaten kunnen aan expertsystemen voor strategische besluitvorming worden aangeboden
  • Integraal betekent naast bouwkundige maatregelen ook investeringen, contracten en andere maatregelen

 De module planningen voorziet tevens in taakstellende jaarbudgetten:

  • Vastware ondersteunt bij de totstandkoming van taakstellende jaarbudgetten.
    Vastgoedsturing is daarbij uiterst voornaam. Lees meer......
  • Taakstellende jaarbudgetten kunnen in ERP systemen worden ingelezen.
    De budgetten kunnen daarbij reeds naar projecten zijn ingedeeld en vormen het vertrekpunt voor het inkoopproces.