Home > Modulen > Gebouwencartotheek

Gebouwencartotheek

Vastware beschikt over functionaliteit om extra gegevens van objecten en/of  “technische” elementen (NL/Sfb) vast te leggen.

  • Gebruikers bepalen welke gegevens worden beheerd (volledig flexibel)
  • Gegevens kunnen op elk gewenst moment worden geraadpleegd
  • Tijdens conditiemetingen in het veld kunnen cartotheekgegevens worden geraadpleegd
  • Foto's en andere documenten kunnen worden beheerd
  • Wijzigingen in de cartotheek (bouwjaar) leiden automatisch tot aanpassingen in de meerjaren planning

Webservice

Cartotheekgegevens kunnen door andere softwareapplicaties worden opgevraagd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Vastware Info Service (webservice).
Resultaat van deze integratie-functionaliteit is dat cartotheekgegevens slechts op één plaats worden beheerd en vanuit dit centrale punt door andere applicaties kunnen worden geraadpleegd: datakwaliteit. De kwaliteit van de informatie gaat aanzienlijk omhoog door het voorkomen van fouten. Daarnaast levert de integratie ook een efficiency voordeel op aangezien gegevens maar één keer worden ingevoerd.

Ook meerjaren planningen en jaarbudgetten kunnen met behulp van de Vastware Info Service in andere softwareapplicaties worden ingezien.