Home > Nieuws > Erwin van der LInden (Vivare)

Erwin van der LInden (Vivare)

Vrijdag 12 Juni 2020

Planmatig onderhoud is veelomvattend en vraagt om een integrale aanpak volgens Erwin van der Linden, Projectleider Complexgestuurd onderhoud & ontwikkeling bij Vivare. Dan alleen kan sprake zijn van een budgetteringsproces dat ‘in control’ is. Erwin onderbouwt zijn visie door aan te geven dat planmatig onderhoud feitelijk veel meer inhoudt dan het opstellen van een lijstje met uit te voeren onderhoudsmaatregelen. Het betreft een veelomvattend proces met vele aspecten en deelnemers. Daarom hebben wij afgelopen jaar besloten een verregaande optimalisering door te voeren. We vonden daarbij dat samenwerking een absolute vereiste was voor zowel interne maar ook externe partijen. Dit heeft tot een unieke projectaanpak en aanbesteding geleidt.

Erwin vervolgt zijn verhaal door aan te geven dat de interne capaciteit beperkt was en daarom hulp in de markt is gezocht.  We hadden behoefte aan inspectiecapaciteit van een gespecialiseerd bureau en onze RGS-partners. Daarnaast was onze bestaande tooling verouderd. 

Uit eerdere optimaliseringsprojecten was mij opgevallen dat door ontbreken van samenwerking de verschillende partijen zich voortdurend achter elkaar kunnen verschuilen. Inspectiebureaus vinden dat software, door gebrek aan praktijkkennis, door de leveranciers onwerkbaar wordt ingericht en zich daarnaast beperken tot zogenaamde “knoppensessies”. Softwareleveranciers daarentegen geven aan dat onvoldoende kennis van de software vaak tot slechte resultaten leidt. Betrek ook nog je RGS-partners als een aparte deelnemer bij het project en het gewenste eindresultaat wordt nog lastiger te bereiken. De geschetste aanpak vraagt een enorm extra inspanning van onze medewerkers en het projectmanagement en dat wilde wij absoluut voorkomen.

Daarom zijn wij in 2019 een selectie-procedure  gestart bestaande uit  een gecombineerde uitvraag voor software inclusief inspecties volgens de NEN 2767. Deze integrale projectaanpak was voor ons een vereiste. Daarbij waren we tevens op zoek naar procesdeskundigheid. Interne procedures moesten worden aangescherpt en wij wilden ook onze RGS-partners bij de implementatie betrekken: samenwerken was dus een eis! 

De selectie heeft inmiddels plaatsgevonden en de implementatie is gestart. De resultaten tot nu toe zijn zeer hoopgevend. Er vinden uitgebreide sessies plaats waarbij alle deelnemers zijn betrokken. Alle partijen waaronder Vastware en Raderadvies  denken constructief mee met het eindresultaat als enige doel. Het feit dat we in deze barre tijd hulpmiddelen als Teams of Skype moeten gebruiken geeft beperkingen. Maar ook nu zien we weer dat bijvoorbeeld door de bereidwillige samenwerking grote groepsgesprekken soepel verlopen. We zijn dan ook tot nu toe zeer tevreden over de gekozen projectaanpak. We hebben er alle vertrouwen in dat een beheersbaar budgetteringsproces tot stand gaat komen met betrouwbare meerjaren planningen als resultaat.