Home > Nieuws > Vastware Inspectie Module wordt inmiddels toegepast bij het inspecteren van 750.000 vhe’s

Vastware Inspectie Module wordt inmiddels toegepast bij het inspecteren van 750.000 vhe’s

Maandag 01 Juli 2019

De Vastware Inspectie module betreft een modern hulpmiddel dat specifiek is ontwikkeld voor tablet Pc’s. Doel is het vastleggen van inspectiegegevens volgens de methodiek Conditiemeting (NEN 2767) met als resultaat een aanzienlijke verhoging van de effectiviteit en efficiency bij de uitvoering van inspecties.

Lees meer over de Inspectie Module