Home > Vastware > Visie op planmatig onderhoud > Veel ervaring met implementaties

Veel ervaring met implementaties

Met behulp van Vastware worden thans de meerjaren onderhoudsplanningen van ca. 700.000 vhe’s gemaakt. Deze worden beheerd door uiteenlopende organisaties met een zeer kleine tot zeer grote omvang.

Door alle implementaties is veel ervaring opgedaan met het proces planmatig onderhoud en de projectmatige implementatie ervan. Voortdurend worden deze ervaringen naar Vastware vertaald waardoor de software niet alleen in de gewenste informatiebehoefte voorziet maar tegelijkertijd het proces ‘planmatig onderhoud’ van organisaties optimaal ondersteunt. In dit verband kunnen ook complete procesbeschrijvingen worden aangeleverd.

Uw organisatie vindt in Vastgoed Software een partner die graag meedenkt over de projectaanpak om met het nieuwe systeem van start te gaan. Vastgoed Software beschikt over de ervaring om een dergelijk project gezamenlijk succesvol te imple­menteren. Wij hebben geleerd dat een nauwe en goede samenwerking met de gebrui­kers­organisatie één van de belangrijkste succesfactoren is. Dit vormt de basis voor onze projectaanpak.