Home > Vastware > 7 argumenten voor Vastware > Strategie en beleid

Strategie en beleid

Organisaties gaan steeds vaker vanuit een lange termijn beleidsvisie met onderhoud van vastgoed om. Strategische keuzes worden gemaakt uitgaande van de spanning tussen vraag en aanbod. Dit kan tot gevolg hebben dat de functie van het vastgoed compleet veranderd. Ook verkoop- en aankoopbeslissingen kunnen het resultaat van de strategie zijn. Dit heeft vanzelfsprekend grote invloed op meerjaren onderhoudsplannen die hierop dienen te worden afgestemd. Omgekeerd oefent de technische staat van het vastgoed invloed uit op de strategische beleidsvisie.

Woningcorporaties kennen het ‘strategisch voorraadbeleid’ waarin de toekomstvisie op het totale bezit is vastgelegd. Overheidsinstellingen spreken van ‘strategische huisvestingsplannen’. De overeenkomst is dat in beide gevallen de lange termijn visie ten aanzien van het in gebruik zijnde vastgoed is vastgelegd.

Meerjaren onderhoudsplanningen worden steeds vaker opgesteld met de strategie en het beleid van de organisatie als voornaamste uitgangspunt. Vastware ondersteunt deze ontwikkeling middels het kunnen toepassen van kwaliteitslabels.

Kwaliteitslabels
De vastgoedstrategie van een organisatie wordt binnen Vastware naar kwaliteitslabels vertaald. Gebruikers kunnen deze naar eigen inzicht aanmaken. Voorbeelden van kwaliteitslabels zijn standaardkwaliteit (door-exploiteren) , luxe kwaliteit, sloopkwaliteit, etc.

Elk kwaliteitslabel kent een eigen instellingen met betrekking tot de prijslijst, AP-matrix , risicoprofielen en onderhoudsformules.   Door nu het juiste kwaliteitslabel aan gebouwen of complexen te koppelen worden steeds de juiste beleidsmatige, strategische uitgangspunten gebruikt bij het opstellen en analyseren van onderhoudsplanningen.
In de module ‘Analyse’ kan zelfs van kwaliteitslabel worden gewisseld waarna Vastware de meerjaren onderhoudsbegroting opnieuw doorrekend.