Rapportages

Veel aandacht is besteed aan de rapportage mogelijkheden. Vastware voorziet in optimale communicatie door relevante informatie voor vakspecialisten en managers. Daarmee is Vastware het MIS (of voluit: Management Informatie Systeem) voor uw planmatig onderhoud.

Daarnaast kunnen de gegevens naar Excel worden geëxporteerd waarmee u de mogelijkheid krijgt de resultaten van meerjaren onderhoudsbegroting geheel naar eigen inzicht te kunnen presenteren.