Home > Vastware > 7 argumenten voor Vastware > Onderhoudsplanningen

Onderhoudsplanningen

Met behulp van Vastware worden op eenvoudige wijze meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. U wordt daarbij ondersteunt door vele handige functionaliteiten. Denk daarbij aan een standaard prijslijst die u ter beschikking staat en het kunnen kopiëren of het tegelijkertijd kunnen muteren van de gegevens van vele onderhoudsmaatregelen. Een voorbeeld daarvan is het indexeren van kosten.

Meerjaren onderhoudsbegrotingen kunnen in Vastware worden vastgelegd op basis van vooraf gedefinieerd onderhoudsbeleid. Gebruikers definiëren hiertoe meerdere kwaliteitsniveaus, zoals standaard , luxe en sober. Elk kwaliteitsniveau bevat eigen strategische uitgangspunten die naar de inrichting van Vastware worden vertaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prijslijst. Door nu het gewenste kwaliteitsniveau aan een gebouw of complex te koppelen worden bij de opstelling van de onderhoudsplannen de juiste uitgangspunten toegepast. Wijzigt nu uw beleid dan zal Vastware dit direct naar opgestelde plannen vertalen.