Home > Vastware > 7 argumenten voor Vastware > Conditiemeten volgens de NEN 2767

Conditiemeten volgens de NEN 2767

Conditiemeten betreft een methodiek waarbij de werkelijke technische staat , (bouwkundige en installatie technische kwaliteit) van het vastgoed in kaart wordt gebracht. De methodiek is beschreven in de NEN 2767. De module Conditiemeten als ook de Vastware Inspectie Module voor tablet PC’s ondersteunt het werkproces Conditiemeten volgens de NEN 2767 die bestaat uit het constateren en vastleggen van gebreken c.q. schadebeelden. Aan de hand van deze gebreken wordt de inspecteur gevraagd “adviesmaatregelen” te definiëren. Dit betekent dat de inspecteur tijdens zijn inspectie aangeeft welke onderhoudsmaatregelen zouden moeten worden uitgevoerd om de gebreken te herstellen en het gebouw of complex in de gewenste onderhoudstoestand te houden.

Nieuw is de Vastware Inspectie module waarmee tijdens inspecties gegevens met behulp van een tablet PC kunnen worden verzameld.

Klik hier voor meer informatie over de Vastware Inspectie Module