Home > Modulen > Vastware Inspectie Module > Voordelen Vastware Inspectie Module

Voordelen Vastware Inspectie Module

De voordelen van het geautomatiseerd registreren van inspectiegegevens zijn legio. Gegevens worden gestructureerd verzameld en direct in Vastware opgeslagen. Hierdoor worden fouten voorkomen en raken gegevens niet meer kwijt. Daarnaast worden er geen werkzaamheden meer op kantoor uitgevoerd wat een fors tijdsvoordeel oplevert. Daarnaast is de module tablet onafhankelijk, behoeft er geen software op de tablet te worden geïnstalleerd en worden er geen gegevens van en naar de tablet overgezet. De gekozen techniek maakt de Vastware Inspectie Module uiterst handig in gebruik.

Belangrijke kenmerken van de Vastware Inspectie Module

 • De Vastware Inspectie module is specifiek ontwikkeld voor de Conditiemeting met behulp van tablet Pc’s en wordt gebruikt naast de hoofdapplicatie Vastware.
 • De Vastware Inspectie Module is geheel conform de NEN 2767.
 • De Vastware Inspectie Module is geschikt voor meerdere, verschillende tablet Pc’s.
 • Gegevens worden direct in de database gemuteerd. Dit vereist een tablet met 3G/4G.

Efficieny

De Vastware Inspectie Module staat in de Cloud of wordt geïnstalleerd op een webserver die van buitenaf benaderbaar is.
Om de module te gebruiken krijgt een webadres(url), een inlognaam en een wachtwoord.Vervolgens kunt u direct aan de slag.
De efficiency voordelen zijn ennorm:

 • Geen synchronisatieprocedure of wel geen export en import van gegevensbestanden;
 • Geen uitgave, controle en/of administratief beheer van inspectiebestanden;
 • Goede beveiliging gegevens die immers alleen bereikbaar zijn middels inlognaam met wachtwoord op een beveiligde interne verbinding (https);
  Gegegevens kunnen nooit buiten de applicatie worden benaderd en/of opgeslagen;
 • Geen verlies van gegevens door schade, verlies en/of diefstal;
 • Geen verlies van gegevens door procedure/technische fouten bij inlezen van gegevens;
 • Gebruikers worden niet belast met synchronisatie procedures;
 • Eenvoudig versiebeheer, centrale installatie (webserver), applicatie is daardoor meteen voor alle gebruikers beschikbaar;
 • Geen installatie van software op bestaande en/of nieuwe devices;
 • Het raadplegen en/of muteren van gegevens direct na inspectie is mogelijk en zelfs tijdens inspecties kunnen collega’s op kantoor meekijken;