Home > Modulen > Onderhoudplanningen

Onderhoudplanningen

Met behulp van Vastware worden op eenvoudige wijze onderhoudsplanningen opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in Vastware opgenomen standaard prijslijsten. De software beschikt daarnaast over vele functies om gegevens snel te kunnen aanmaken en beheren. Zo kunnen bestaande planningen geheel of gedeeltelijk naar nieuwe gebouwen of complexen worden gekopieerd. Vervolgens kan worden volstaan met het muteren van deze planningen. Ook kunnen vele regels gelijktijdig worden gemuteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indexeren van kosten. Tot slot kunnen meerjaren onderhoudsbegrotingen vanuit Excel worden geïmporteerd. Ofwel: Vastware beschikt over diverse hulpmiddelen om efficiënt onderhoudsplanningen op te stellen.

Meerjaren onderhoudsplannen (en jaarbudgetten) kunnen worden geraadpleegd in zogenaamde ‘klantenportalen (KCC)’. Hiertoe is een zogenaamde ‘webservice’ ontwikkeld die de gegevens kan aanbieden.