Home > Modulen > Objectenbeheer

Objectenbeheer

Alle te onderhouden objecten worden in deze module beheerd:

  • Gebouwen, subgebouwen, complexen, subcomplexen, woningen (Vhe's), terreinen, technische clusters, te onderhouden eenheden (TOE), etc.
  • Middels integraties worden objectengegevens vanuit diverse ERP-systemen geautomatiseerd ingelezen. Lees hier meer.....
  • Vastleggen aanvullende kenmerken zoals: Gemeente, Gebouwtype, bouwjaar, einde exploitatie, Daeb-Niet Daeb, Rayon, Wijk, Vex-type, etc.
    De gewenste inrichting wordt geheel door de gebruiker bepaald.

Gebouwcartotheek

Met Vastware kan een complete gebouwcartotheek worden opgebouwd.
Deze cartotheek bevat alle gebouwgegevens inclusief foto's en documenten die gebruikers willen vastleggen.
De inrichting van de cartotheek is uitermate flexibel en wordt door de gebruiker bepaald. Lees hier meer......