Home > Modulen > Meerjaren planningen

Meerjaren planningen

 Meerjaren planningen geven inzicht in kosten op middellange en lange termijn:

  • Onmisbaar bij besluitvorming op het gebied van door-exploiteren, renoveren, afstoten, etc.
  • Resultaten kunnen aan expertsystemen voor strategische besluitvorming worden aangeboden

 De module planningen voorziet tevens in taakstellende jaarbudgetten:

  • Vastware ondersteunt bij de totstandkoming van taakstellende jaarbudgetten.
    Daarbij kan de systematiek 'Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud' toegepast. Lees meer......
  • Taakstellende jaarbudgetten kunnen in ERP systemen worden ingelezen.
    De budgetten kunnen daarbij reeds naar projecten zijn ingedeeld en vormen het vertrekpunt voor het inkoopproces.

Meerjaren planningen en jaarbudegetten bestaan al geruime tijd niet meer alleen uit bouw- en installatietechnische maatregelen. Het zijn totaalbudgetten geworden, opgesteld vanuit de strategie en het beleid van de organisatie. Portfolio- of Assetmanagement zijn daarbij van uitermate groot belang. Lees meer......