Home > Modulen > Elementen (technische cartotheek)

Elementen (technische cartotheek)

Bouwkundige) elementen worden in Vastware vastgelegd. De resultaten van de conditiemeting, de onderhoudsplanning , analyses en budgetgegevens worden aan deze elementen gekoppeld.

Elementen worden voornamelijk conform de NL/Sfb elementenlijst van de NEN 2767 geïmplementeerd. Gebruikers kunnen hiervan naar eigen inzicht afwijken.

Vastware beschikt verder over functionaliteit om extra gegevens aan “technische” elementen en/of complexen te koppelen. Middels zogenaamde informatiekaarten, die geheel naar eigen inzicht worden ingericht, wordt een complete technische elementencartotheek opgebouwd. Denk hierbij aan elementen zoals: CV, Keuken, Toilet, badkamer, Lift, etc.

Het inrichten van een technische elementencartotheek in Vastware is vanuit volgende uitgangspunten aan te raden:

  • Gegevens worden door middel van informatiekaarten aan “technische” elementen in Vastware gekoppeld. (merk, type, leverancier, capaciteit, etc.)
  • De inrichting van informatiekaarten wordt geheel door gebruikers bepaald.
  • Aan technische elementen kunnen direct onderhoudsmaatregelen worden gekoppeld.
  • Wijzigingen in de cartotheek kunnen automatisch worden doorgezet naar de meerjaren onderhoudsbegroting
  • Gegevens kunnen op elk gewenst moment worden geraadpleegd.
  • Gezocht kan worden naar elementen met specifieke kenmerken. Daarmee worden ook de vhe’s gevonden waar deze elementen zich bevinden
  • Het beheer van technische gegevens vindt plaats in een centrale module waarvoor gebruikers apart kunnen worden geautoriseerd.
  • De gegevens vanuit de Technische Elementencartotheek in Vastware kunnen aan andere applicatie c.q. web-portalen worden aangeboden. (Webservice)

Koppeling elementencartotheek: aanbieden elementengegevens

Elementengegevens vanuit de elementencartotheek kunnen worden aangeboden aan andere softwareapplicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van webservices. Hierbij worden technische gegevens zoals merk, type, leverancier, etc. aangeboden aan programmatuur die de gegevens op overzichtelijk wijze, organisatiebreed kunnen presenteren. Een standaardkoppeling met VIM (Batavia groep) is al beschikbaar. Koppelingen met andere leveranciers zijn eveneens mogelijk. (Werkzaamheden te verrichten door derden maken geen onderdeel uit van deze prijsaanbieding).

Resultaat van deze koppeling is dat technische elementgegevens slechts op één plaats worden beheerd en vanuit een centrale punt door alle medewerkers van de organisatie kunnen worden geraadpleegd. De kwaliteit van de informatie gaat aanzienlijk omhoog door het voorkomen van fouten. Daarnaast levert de koppeling ook een efficiency voordeel op aangezien gegevens maar één keer worden ingevoerd.