Home > Modulen > Elementen beheren

Elementen beheren

Elementen zijn bouwkundige- en/of installatie-technische bouwdelen waarvan de condite middels de systematiek Conditiemeten wordt vastgelegd. Daarnaast worden er in Vastware (onderhouds) maatregelen aan gekoppeld.

Zonder betrouwbare elementenbestanden geen betrouwbare conditiemetingen, meerjaren planningen, en jaarbudgetten.

  • Het elementenbestand in Vastware is gebaseerd op NL/Sfb codering volgens de NEN 2767
  • Bij invoer vindt validatie plaats op de juistheid van gegevens
    Een absolute vereiste om bestanden betrouwbaar en bruikbaar te houden
  • Gebruikers worden apart voor deze module ge-autoriseerd
  • Import elementgegevens vanuit externe bronnen is eenvoudig(Excel)
  • Vastware ondersteunt het inlezen van elementhoeceelheden vanuit BIM. Lees hier meer......

Cartotheek

De module "Elementen Beheren" wordt ook gebruikt voor het opbouwen van een complete objecten- en/of elementencartotheek. Lees hier meer......