Home > Artikelen > Vastware speelt in op Asset Management

Vastware speelt in op Asset Management

Geplaatst door CorporatieMedia

Corporaties staan een grote organisatorische verandering te wachten wat betreft meerjaren onderhoud. Dat stelt Walter Scheffers, directeur van Vastware. De taakverdeling tussen medewerkers wordt duidelijker, er wordt meer uitbesteed en de behoefte aan analysetools bij het opstellen van onderhoudsplannen wordt steeds groter. "Daarbij is het wel van groot belang dat een hulpmiddel als software deze ontwikkelingen optimaal ondersteunt," legt Walter uit. Vastware wil hier op 22 september tijdens CorporatiePlein dan ook meer over vertellen.

"Asset Management is bij corporaties anno 2016 een zeer belangrijke ontwikkeling," begint de directeur van Vastware. "Ook op het gebied van Meerjaren onderhoudsplannen. Deze ontwikkeling leidt tot een aanpak die uitgaat van de opstelling van onderhoudsplannen vanuit de strategie en het beleid van de corporatie. Vraag en aanbod worden zo optimaal op elkaar afgestemd, in tegenstelling tot de traditionele werkwijze waarbij techniek de boventoon voert."

Optimaal ondersteunen
Het gevolg hiervan is volgens Walter dat processen beter lopen en meer uit onderhoud wordt gehaald. "Er ontstaat een duidelijke taakverdeling waarbij inspecteurs de kwaliteit van het bezit in kaart brengen (conditiemeten NEN 2767) en adviseren op het gebied van met name technische onderhoudsmaatregelen. Planners en beleidsmedewerkers kunnen met de resultaten onderhoudsplannen opstellen. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook wanneer inspectiewerkzaamheden worden uitbesteed aan derden."

"Het is hierbij belangrijk dat een hulpmiddel als software deze ontwikkelingen optimaal ondersteunt. De afstemming van vraag en aanbod vraagt om analyse van resultaten. Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud noemen wij dat. Meerdere variabelen moeten tegelijkertijd worden doorgerekend in scenario's, om zo eenduidige en transparante besluitvorming te faciliteren. De gewijzigde taakverdeling binnen corporaties dient met autorisatiemogelijkheden te worden ondersteund. Oftewel; medewerkers werken alleen met de functionaliteiten die voor hen van belang zijn. Dit zorgt ervoor dat software makkelijker te gebruiken is en de gebruiksvriendelijkheid toeneemt."

Vastware 2016
Op CorporatiePlein presenteert Vastware de nieuwste release van haar software: Vastware 2016. "De software krijgt een nieuwe look and feel door middel van een nieuwe user-interface die geschikt is voor alle HTML5 ondersteunende browsers, touchscreens ondersteunt en responsive is. Daarnaast bevat Vastware 2016 nieuwe functionaliteiten die aansluiten op de werkprocessen omtrent Meerjaren Onderhoud binnen woningcorporaties. Zo spelen corporaties goed in op het groeiende belang van Asset Management."