Home > 7 argumenten > 6. Vastgoedsturing

6. Vastgoedsturing

Grip op vastgoedbeheer vereist een beleidsmatige aanpak. Daarbij zijn strategische uitgangspunten zijn bepalend voor:

  • De behoefte aan vastgoed
  • De gewenste kwaliteit van het vastgoed eventueel opgesplitst naar meerdere niveaus

Deze uitgangspunten worden in Vastware vertaald naar zaken als:

  • Te onderhouden elementen
  • Uit te voeren onderhoudsmaatregelen
  • De kosten van maatregelen
  • De onderhoudscycli van maatregelen
  • De inrichting van de AP-matrix te behoeve van Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud

Middels conditiemetingen wordt de kwaliteit van het bezit vastgesteld.

Meerjaren onderhoudsplanningen komen tot stand door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarbij komt de vraagzijde vanuit strategie en beleid tot stand en is de conditiemeting bepalend voor de aanbodzijde.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op 'Vastgoedsturing op basis van strategie en beleid'