Home > 7 argumenten > 2. Betrouwbare gegevens

2. Betrouwbare gegevens

Bruikbare en betrouwbare gegevens zijn sleutelwoorden bij vastgoedbeheer: datakwaliteit! Het op orde brengen en houden van Vastgoeddata krijgt daarom alle aandacht.

Controle bij gegevensverwerking

De meest voorname voorwaarde bij gegevensverwerking is controle op ingevoerde data. Foutieve en/of onvolledige invoer zijn desastreus voor goede besluitvorming. Tevens wordt het onderling vergelijken van resultaten en/of het uitwisselen van gegevens met andere systemen vrijwel onmogelijk. Gebruikers moeten worden ondersteunt bij het vastleggen van gegevens waarbij de gebruiksvriendelijke niet uit het oog mag worden verloren.

Vastware maakt gebruik van een relationele database met strikte validatie-regels. Meerjaren planningen worden consistent opgebouwd waarbij willekeur en/of persoonsafhankelijke data wordt voorkomen.