Home > 7 argumenten om voor Vastware te kiezen > 3. Gebruiksvriendlijkheid

3. Gebruiksvriendlijkheid

Eenvoud staat voorop!

Vastware beschikt over veel functionaliteit die samen met gebruikers is ontwikkeld. Dit heeft echter de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid van Vastware geenszins beperkt. Sterker nog, Vastware sluit nog beter aan op gebruikerseisen en -wensen.

Gebruiksvriendelijkheid

Diverse functionaliteiten ondersteunen gebruikers bij gegevens invoer.

  • Logische structuur c.q module-opbouw volgt het werkproces ‘meerjaren planning’
  • Handige schermen met gebruiksvriendelijke zoekfuncties
  • Mutatie van vele regels tegelijkertijd is standaard beschikbaar
  • Foutieve of onvolledige invoer wordt voorkomen:
  • Importeren gegevens is eenvoudig

Veel functionaliteit is optioneel en wordt pas ingezet zodra deze zinvol is.
Functies worden daardoor binnen Vastware nooit beklemmend ervaren.

Flexibiliteit

De inrichting van Vastware wordt door vele factoren beïnvloed. Dit vereist flexibiliteit:

  • Gebruikerseisen en -wensen
  • Rapportages
  • Koppelingen met andere systemen
  • Etc.

Vastware kent een best-practice inrichting maar deze is, als gevolg van de flexibiliteit, volledig aanpasbaar.