Home > 7 argumenten om voor Vastware te kiezen > 3. Gebruiksvriendelijkheid

3. Gebruiksvriendelijkheid

Eenvoud staat voorop!

Vastware beschikt over veel functionaliteit die samen met gebruikers is ontwikkeld. Dit heeft echter de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid van Vastware geenszins beperkt. Sterker nog, Vastware sluit nog beter aan op gebruikerseisen en -wensen.

Diverse functionaliteiten ondersteunen gebruikers bij gegevens invoer:

  • Logische structuur c.q module-opbouw volgt het werkproces ‘meerjaren planning’
  • Handige schermen met gebruiksvriendelijke zoekfuncties
  • Mutatie van vele regels tegelijkertijd is standaard beschikbaar
  • Importeren gegevens is eenvoudig

Veel functionaliteit is optioneel en wordt pas ingezet zodra deze zinvol is.
Functies worden daardoor binnen Vastware nooit beklemmend ervaren.

Best-practice versus flexibiliteit

Vastware kent een best-pratice inrichting die wordt geadviseerd bij elke nieuwe implementatie maar ook bij optimalisatieprojecten. Het blijkt in de praktijk een prima vertrekpunt te zijn. Aanpassing van deze inrichting is echter mogelijk en kent diverse oorzaken:

  • Gebruikerseisen en -wensen
  • Vereiste Rapportages
  • Koppelingen met andere systemen
  • Etc.

Gebruikers kunnen dan ook Vastware naar eigen inzicht inrichten: Dit vereist flexibiliteit!