2. Rapportages

Rapportages worden ontwikkeld om binnen samenwerkingsverbanden mensen te informeren en/of de mogelijkheid te geven beslissingen te nemen. Het belang van goede rapportages is daarom evident. Vastware beschikt over verschillende mogelijkheden om gegevens te presenteren. Daarnaast zijn wij altijd bereid nieuwe rapportages samen met onze gebruikers te ontwikkelen.

  • Standaard rapportage
    Detailrapportages en totaaloverzichten
    Export naar diverse bestandsformaten mogelijk
  • Dashboards Dashboards zijn ontwikkeld met behulp van Power BI
  • Export Excel Alle gegevens in Vastware zijn naar Excel te exporteren Specifieke gegevens-exports zijn op verzoek van klanten te ontwikkelen
  • Vastware Info Service Webservice met gebruikmaking van de Odata techniek.