2. Datakwaliteit

Bruikbare en betrouwbare gegevens zijn sleutelwoorden bij vastgoedbeheer: datakwaliteit! Het op orde brengen en houden van Vastgoeddata krijgt daarom alle aandacht.

Controle bij gegevensverwerking

Datakwaliteit is vereist bij op feiten berustende besluitvorming

De meest voorname voorwaarde bij gegevensverwerking is controle op ingevoerde data.
Daarom worden gebruikers ondersteunt bij het vastleggen van gegevens waarbij de gebruiksvriendelijke niet uit het oog mag worden verloren.

  • Controle bij invoer gegevens
  • Verplichte velden zorgen voor volledig
  • Foutieve en/of onvolledige invoer zijn desastreus voor goede besluitvorming.
  • Onderling vergelijken van resultaten en/of het uitwisselen van gegevens met andere systemen wordt onmogelijk.

Vastware maakt gebruik van een relationele database met strikte validatie-regels. Meerjaren planningen worden consistent opgebouwd waarbij willekeur en/of persoonsafhankelijke data wordt voorkomen.