1. Vastgoedsturing

Vastgoesturing betekent dat op afgewogen wijze meerjaren planningen en jaarbudgetten tot stand komen.
De tijd dat één medewerker binnen de organisatie geheel zelfstandig lijstjes met maatregelen produceerde is echt voorbij.

Meerjaren planningen en jaarbudgetten komen tegenwoordig tot stand op basis van vraag en aanbod waarbij
vele medewerkers van de organisatie zijnbetrokken.
De conditiemeting (NEN 2767) brengt daarbij het aanbod in kaart.

Onderdeel van de conditiemeting is het bepalen van risico's aan de hand van de AP-matrix.
Deze risico's resulteren in prioriteiten die aan de maatregelen in de planning zijn gekoppeld.

Nu is het beleid van de organisatie bepalend voor de inrichting van de AP-matrix in Vastware.
Gevolg is dat de aan maatregelen gekoppelde prioriteiten beleidsmetig en dus op objectieve wijze worden bepaald.

Elk jaar worden tijdens de budgetrondes besluiten genomen over uit te voeren maatregelen.
Dit proces wordt door de beschreven functionaliteiten binnen Vastware optimaal ondersteunt.